O preduzeću SSR Hrast

SSR Hrast se bavi proizvodnjom pogrebne opreme (mrtvačkih sanduka, mrtvačkih krstovai sl). Naši visokokvalitetni proizvodi su prisutni u velikom broju maloprodajnih objekata širom Srbije.

Osnivač firme SSR Hrast koja posluje uspešno već dvadeset godina je Pera Aranđelović iz Vitoševca.

Zahvaljujući velikoj sposobnosti osnivača i uvek novim idejama ova firma je uvela puno novina u pogrebnoj branši.

Posle tragične smrti Pere Aranđelovića firma je uspešno nastavila da radi, a sin Marko Aranđelović je nastavio porodičnu tradiciju sa željom da ostvari sve očeve ideje i zamisli.

Potvrdu ozbiljnog i predanog rada ove firme predstavlja i maloprodajni objekat koji se nalazi u Paraćinu pod nazivom STR Fenix i koji uspešno posluje preko osam godina.